Website Header Image

Elke dag de beste kortingscodes - zaterdag 20/7/2024

count4 bezoekers live

Elke dag bundelen we met Promojagers de nieuwste kortingscodes op deze pagina. Sla 'm op in je bookmarks en check 'm regelmatig, om nooit meer een goede deal te missen!

Privacy policy

Promojagers heeft als doel om jou te helpen besparen. We steken véél tijd en energie in het onderhouden van onze community en het vinden van de beste promoties. Om nóg een stapje verder te gaan, ontwikkelen we leuke tools zoals deze om het voor jullie wat gemakkelijker te maken. Zo wordt er tegelijkertijd tijd en geld bespaard bij het zoeken naar kortingscodes. Tijdens het gebruik van deze tool worden enkele persoonlijke gegevens opgeslagen, vooral om jou de meest relevante aanbiedingen te kunnen tonen! Wij zullen die gegevens uiteraard met de allergrootste zorg behandelen.

Het ontwikkelen en onderhouden van deze tools vraagt geregeld kleine investeringen die wij met alle plezier inzetten. Om onze kosten te dekken is het daarbij wel mogelijk dat er in onze groep en tools reclameboodschappen of links verschijnen. Deze bieden ons een vergoeding door een van onze partners. Niet onbelangrijk, willen we jullie wél ten allen tijde de meest relevante en beste promoties blijven aanbieden. Als jullie hiermee akkoord gaan, motiveert én helpt dit ons om jullie voortdurend van de beste promoties en gratis tools te laten genieten. Indien dat niet OK is voor jou, dan vinden wij dit zeer jammer, en begrijpen we dat je geen gebruik wenst te maken van onze gratis tools en diensten.

 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking bv Promojagers gevestigd te Meulestraat 33, 8730 Beernem en gekend in de KBO onder het nummer 0743.647.827 (hierna “Promojagers”).
Lees onderstaande Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we exact gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze website https://www.promojagers.be, door gebruik te maken van onze tools en diensten, door ons te contacteren per e-mail of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

 

Véél promo-plezier! :)

 

Artikel 1    Welke gegevens verwerken we over jou?
1.1.    Promojagers verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:
●    Gegevens van de leden: bij registratie op onze website, op onze browser, of op onze applicatie voor het aanmaken van een account en bij gebruik van de Promojagers extensie voor Google Chrome verwerken we je naam en voornaam, e-mailadres, adres, geslacht en geboortedatum, surfgedrag op de website (zoals de bekeken pagina’s en promo’s op Promojagers.be en het aantal actieve uren van gebruik van de browser) en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt. Bij een aankoop op een webshop van één van onze partners kunnen wij in bepaalde gevallen jouw koopgedrag (totale aankoopbedrag en datum van aankoop, maar niet de aangekochte goederen of diensten) verwerken.
●    Gegevens van affiliate netwerken en sponsors (partners) - Als je een (potentiële) partner bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: jouw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, de naam van jouw bedrijf, jouw functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
●    Communicatiegegevens: als je ons belt of mailt verwerken we je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
●    Gegevens voor direct marketing: bij inschrijving op onze nieuwsbrief en registratie voor een event, opleiding of webinar verwerken we je e-mailadres, naam en voornaam;
●    Sollicitatiegegevens: Als je bij ons solliciteert, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: jouw naam, voornaam, e-mailadres, CV en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
●    Cookies: telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je matching-data (match tussen transactie bij adverteerder en deze website), IP-adres, surfgedrag en informatie over uw besturingssysteem. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7.

1.2.    Promojagers kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
●    door je registratie en gebruik van de website, browser en applicatie; en
●    onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Artikel 7.

 

Artikel 2    Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
2.1.    Algemene doeleinden:
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:
●    Gegevens van de leden: om jouw registratie te vervolledigen, gebruik te maken van onze diensten, relevante promoties te tonen, het aantal verzamelde punten bij te houden en om een cadeau te kunnen verzenden op basis van het aantal punten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou en jouw surfgedrag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om inzichten te verkrijgen en het platform te optimaliseren. Jouw koopgedrag wordt verwerkt op basis van jouw voorafgaande, expliciete toestemming;
●    Gegevens van affiliate netwerken en sponsors (partners): om een samenwerking mogelijk te maken en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst en omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting;      
●    Communicatiegegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
●    Gegevens voor direct marketing: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Promojagers zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande leden dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen lid bent bij Promojagers. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon. Voor de inschrijving voor een event/opleiding/webinar moeten wij jouw gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst waarom je hebt verzocht;
●    Sollicitatiegegevens: om je sollicitatie te kunnen behandelen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij de sollicitatie zelf en jouw expliciete, voorafgaande toestemming om een wervingsreserve aan te leggen;
●    Cookies: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, om je klikgedrag te kunnen verzamelen en om je promoties op maat te tonen met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website. De partners van Promojagers maken gebruik van affiliate cookies, zodat een match kan worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en de website.

 

Artikel 3    Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
In bepaalde omstandigheden moeten wij jouw gegevens delen met derden, zoals overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.  Jouw gegevens kunnen doorgegeven worden aan en verwerkt worden door affiliate netwerken en sponsors (partners), software- en cloudleveranciers, externe developers. Een actuele lijst van partners kan verkregen worden op eenvoudig verzoek.
Wij kunnen beroep doen op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte. We zorgen er dan altijd voor dat onze partners even veilig met je gegevens omgaan als wijzelf en dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we waar mogelijk voor bijkomende waarborgen.

 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Artikel 4    Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.
De gegevens van leden bewaren we zolang het lid een actief account heeft bij Promojagers met een maximum van 3 jaar na laatste activiteit op zijn account, indien het lid niet-actief is. We kunnen jouw gegevens tot 5 jaar na verwijdering account bewaren om na te gaan of er fraude werd gepleegd. Het surfgedrag wordt 5 jaar na verwijdering van het account bewaard om jaar per jaar een vergelijking te kunnen maken en nieuwe inzichten te kunnen brengen in de dienstverlening van Promojagers.
Bij deelname aan een event, opleiding en webinar bewaren we jouw gegevens nog voor maximaal 1 jaar na het versturen van de uitnodiging om jouw feedback te bekomen.
Facturatiegegevens bewaren we omwille van wettelijke redenen 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgende op de factuurdatum.

 

Artikel 5    Jouw rechten
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je persoonsgegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.
Je kan je rechten uitoefenen per email naar gunther@promojagers.be. of per post naar: Meulestraat 33, 8730 Beernem.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6    Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, tweestapsverificatie, gelden er toegangsbeperkingen, passen we waar mogelijk encryptie toe. Verder voorzien wij opleidingen aan ons personeel inzake gegevensbescherming, hebben wij interne richtlijnen rond dataveiligheid en nemen we de gepaste beveiliging in de vorm van up to date antivirus en firewall beveiliging.
In geen geval kan Promojagers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7    Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.
Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 

Cookielijst
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

 

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

FunctionalCookies

Google Tagmanager

Deze cookie slaat cookievoorkeuren op. Het verzamelt geen persoonlijke gegevens.

30 dagen

StatisticsAndAnalysis

Google Tagmanager

Deze cookie slaat cookievoorkeuren op. Het verzamelt geen persoonlijke gegevens.

30 dagen

SocialMediaCookies    

Google Tagmanager

Deze cookie slaat cookievoorkeuren op. Het verzamelt geen persoonlijke gegevens.

30 dagen

CustomizedMarketing

Google Tagmanager

Deze cookie slaat cookievoorkeuren op. Het verzamelt geen persoonlijke gegevens.

30 dagen

Analytische cookies
We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle analytische cookies die wij graag willen plaatsen.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_ga

Google Analytics

Deze cookie slaat een unieke gebruikersnaam op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

390 dagen

_gid

Google Analytics

Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Functionele cookies
We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Ze laten ons onder andere toe om je taalkeuze te onthouden. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken. Wil je een overzicht van alle functionele cookies die door ons en derde partijen geplaatst worden? Klik dan op “Cookiedetails”.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

promojagers_session

Promojagers

Deze cookie onthoudt of je ingelogd wenst te blijven of niet.

361 dagen


Marketing cookies
Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies. Klik op “Cookiedetails” voor een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

ANID, APISID, HSID, NID, OTZ, SAPISID, SID, SIDCC, SIDD,

Google Ads

Google gebruikt deze cookies gebaseerd op recente zoekopdrachten, om zijn advertentiedienst op zijn sites te verbeteren. Deze cookies verzamelen statistische informatie over het aantal en het gedrag van de gebruikers die de site bezoeken en hun voorkeuren.

24 maanden maximum

_gads

Google Ads

Gebruikt door Google om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

12 maanden

_fbp

Facebook

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

3 maanden

 
Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.
Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar gunther@promojagers.be. of per post naar Meulestraat 33, 8730 Beernem.

 

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.